บริษัท ซี-โพส จำกัด
C-Post Co., Ltd.

Call: (+66)2-968-9311
Mail: Marketing@c-post.co.th

Category: Precast Concrete Wall Panel

  • Precast Concrete Wall Panel คืออะไร

    Precast Concrete Wall Panel คืออะไร

    ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Wall Panel) เป็นผนังที่ผลิตและตกแต่งผิวเสร็จเรียบร้อย สามารถทำการผลิตจากโรงงานหรือภายในหน่วยงานก่อสร้างโดยพิจารณาถึงความประหยัด การขนส่งและติดตั้ง นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปยังช่วยลดปัญหาด้านความสะอาดในหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีข้อได้เปรียบดังนี้