บริษัท ซี-โพส จำกัด
C-Post Co., Ltd.

Call: (+66)2-968-9311
Mail: Marketing@c-post.co.th

Precast Concrete Wall Panel คืออะไร

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Wall Panel) เป็นผนังที่ผลิตและตกแต่งผิวเสร็จเรียบร้อย สามารถทำการผลิตจากโรงงานหรือภายในหน่วยงานก่อสร้างโดยพิจารณาถึงความประหยัด การขนส่งและติดตั้ง นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปยังช่วยลดปัญหาด้านความสะอาดในหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีข้อได้เปรียบดังนี้

  • ความอิสระในการออกแบบ โดยสามารถออกแบบให้ผนังมีรูปร่าง, ลวดลายผิวผนังได้ตามอิสระ และสามารถออกแบบให้ผนังมีวัสดุพื้นผิวได้ตามต้องการ เช่นผิวเปลือย ผิวหินล้างหรือผิวกระเบื้องเซรามิค เป็นต้น
  • ลดปัญหาการแตกร้าว เนื่องจากงานก่อฉาบผนังด้วยวิธีเดิมเป็นการฉาบปูนเป็นพื้นที่กว้าง ทำให้เกิดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิได้ง่าย ซึ่งพบเห็นได้มากตามอาคารทั่วไป การใช้ผนังสำเร็จรูปภายนอกอาคารสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้โดยสิ้นเชิง
  • ควบคุมคุณภาพได้ดี เนื่องจากการผลิตในโรงงานมีการควบคุมการทำงานและตรวจสอบคุณภาพก่อนการติดตั้ง ทำให้ผนังทุกแผ่นมีความแข็งแรงทนทาน มีขนาดและรูปร่างที่ถูกต้องและแม่นยำ
  • ความรวดเร็วในการก่อสร้าง สามารถติดตั้งผนังพร้อมกับการก่อสร้างของอาคาร ลดเวลาและความยุ่งยากในการตั้งนั่งร้านเพื่อฉาบปูนผนังภายนอก และยังสามารถทำให้เริ่มงานสถาปัตย์ภายในได้เร็วขึ้นหลังจากติดตั้งผนังภายนอกของอาคารแล้วเสร็จ