บริษัท ซี-โพส จำกัด
C-Post Co., Ltd.

Call: (+66)2-968-9311
Mail: Marketing@c-post.co.th

Author: Kantapong Maisukjit

 • บริษัท ซี-โพส จำกัด ได้รับเชิญในการร่วมบรรยายพิเศษให้หัวข้อระบบพื้นโพสเทนชัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์กรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  บริษัท ซี-โพส จำกัด ได้รับเชิญในการร่วมบรรยายพิเศษให้หัวข้อระบบพื้นโพสเทนชัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์กรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ซี-โพส จำกัด ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ รองคณบดี ด้านบริหารและพัฒนาระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และนักศึกษา ในการรับเชิญมาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายหัวข้อ”ระบบพื้นโพสเทนชัน” โดยบริษัท ซี-โพส จำกัด ได้มอบหมายให้คุณศุภฤกษ์ ตรงจิตสุนทร และทีมงาน เป็นวิทยากรในการร่วมบรรยายในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นอย่างสูงสำหรับการให้โอกาสนี้

 • Precast Concrete Wall Panel คืออะไร

  Precast Concrete Wall Panel คืออะไร

  ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Wall Panel) เป็นผนังที่ผลิตและตกแต่งผิวเสร็จเรียบร้อย สามารถทำการผลิตจากโรงงานหรือภายในหน่วยงานก่อสร้างโดยพิจารณาถึงความประหยัด การขนส่งและติดตั้ง นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปยังช่วยลดปัญหาด้านความสะอาดในหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีข้อได้เปรียบดังนี้

 • Post-Tension Slab คืออะไร

  Post-Tension Slab คืออะไร

  Post – Tension Slab หรือ พื้นระบบโพสเทนชัน คือ ระบบพื้นคอนกรีตที่ใช้ลวดอัดแรง ช่วยเสริมกำลังในคอนกรีต ทำให้สามารถออกแบบพื้นให้เป็นท้องพื้นเรียบไม่จำเป็นต้องมีคานรับน้ำหนักพื้น ข้อดีของพื้นโพสเทนชัน