บริษัท ซี-โพส จำกัด
C-Post Co., Ltd.

Call: (+66)2-968-9311
Mail: Marketing@c-post.co.th

Category: Post-Tension Slab

  • Post-Tension Slab คืออะไร

    Post-Tension Slab คืออะไร

    Post – Tension Slab หรือ พื้นระบบโพสเทนชัน คือ ระบบพื้นคอนกรีตที่ใช้ลวดอัดแรง ช่วยเสริมกำลังในคอนกรีต ทำให้สามารถออกแบบพื้นให้เป็นท้องพื้นเรียบไม่จำเป็นต้องมีคานรับน้ำหนักพื้น ข้อดีของพื้นโพสเทนชัน