loading

Post-Tensioned Slab

- ศึกษาความเหมาะสมของแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง 
- ให้คำแนะนำด้านวิชาการ และวิธีการก่อสร้าง 
- รับออกแบบโครงสร้างพื้น Post - Tension ตามมาตรฐาน ACI หรือ วสท. 
- จำหน่ายและบริการติดตั้ง 
- พื้น Post-Tension 
- ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปภายนอกอาคาร 
- ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปอื่นๆ 
- ตัดชิ้นส่วนพื้น Post-Tension ในอาคารเดิม

  • +

    ความหนาพื้นโดยประมาณ

  • +

    วัสดุที่ใช้ในพื้น Post-Tension

  • +

    ขั้นตอนการทำงานก่อสร้างพื้นหัวข้อ